Pinlige stavefeil

Det skal ikke vøre enkelt
Det skal ikke vøre enkelt

Stavefeil rammer alle. Forskjellen mellom dem som rammes ofte og dem som rammes sjelden, er at de sistnevnte sjekker en gang til – og enda en gang – og lar en annen se over for sikkerhets skyld.

For noen er det imidlertid pinligere enn andre. Bare spør Per Egil Hegge.
Fortsett å lese Pinlige stavefeil

Vegtrafikklovens paragraf 57 om parkering på sykkelsti

Foto: Richard Drdul, Flickr/Creative Commons.  http://www.flickr.com/photos/drdul/
Foto: Richard Drdul, Flickr/Creative Commons. http://www.flickr.com/photos/drdul/

Utdrag.

§57. Unntak for parkeringsforbud på sykkelsti, sykkelfelt eller gangveg

Stopp og parkering på sykkelsti, sykkelfelt eller gangsti er i hovedsak ikke tillatt.

Fritak kan innvilges dersom fører av motorvogn kan legitimere at alle herunder nevnte unntaksvilkår er oppfylt. Oppfyllelse av kun ett vilkår kvalifiserer ikke til fritak. Vilkår som må oppfylles i sin helhet, er som følger:

1. Eierskap til motorvogn eller tilhenger må dokumenteres med førerkort og vognkort.

2. Eier av motorvogn eller tilhenger må kunne dokumentere at eiers intelligenskvotient (IQ) ikke overstiger det tall som fremkommer i de to – 2- siste sifre i kjøretøyets registreringsnummer.

Dersom skriftlig dokumentasjon fra avlagt prøve (IQ-test) ikke kan fremlegges, tillegges førers hensettelse av kjøretøy eller tilhenger indikativ kraft i en rettslig vurdering av førers IQ. Ansvar for utførelse av en slik vurdering tilligger den første passerende fører av ikke-motorisert sykkel.

Dennes vurdering kan ikke påklages.

Tillegg 1. Denne regel kommer til anvendelse også ved hensettelse av motorvogn eller tilhenger på skinnelegning beregnet på sporvogn. (Trikkeskinner). Ansvar for vurdering av bilførers IQ tilligger i slikt tilfelle sporvognens passasjerer eller en derav bemyndiget.

Tillegg 2. Eksempel på beregning. Dersom angjeldende registreringsnummer er AB 12345, er det tallet førtifem – 45 – som kommer til anvendelse. Dersom en IQ lik eller lavere enn 45 ikke kan dokumenteres, er vilkår for fritak å anse som ikke oppfylt.

 

 

 

Digitale horekunder og trær i skogen

fiverr
Jennifers maskin sender en melding til andre maskiner, som sender meldinger til Twitter, som øker tallet under mitt portrett. Ingen mennesker har observert eller tatt del i fremstillingen av denne tjenesten. Tja . . . kanskje én?

Om en robot twitrer mitt navn til en million andre roboter, er jeg da sett? Lest? Hørt? Eller er jeg bare påfallende desperat etter oppmerksomhet?

Jeg har gjort det igjen. Vært digital horekunde. Denne gangen med en av billigste sort. Fortsett å lese Digitale horekunder og trær i skogen

Downton Ipsum

Lei av Lorem Ipsum? Sååå ferdig med hipster ipsum? Her er Downton Ipsum, dummytekst-generatoren som lager fylltekst som dette:

The doctor agreed with the downstairs. Mr. Mason frustrated my Lord. “Thomas is lovely, ain’t he? He’s funny and handsome and he’s got such lovely teeth,” proclaimed Mrs. Levinson. Mr. Murray said, “Fighting fit’s the phrase.”

“Heart, I’m afraid. She’s forbidden us to say anything to her son,” elucidated Lady Rosamund Painswick. Miss Lavinia Catherine Swire apologized to London. Lady Painswick shouted, “Hope I don’t hear sounds of a disagreement.” The gentleman took pity on the cutlery.

Mr. Pamuk followed my Lady. The doctor enjoyed England. Lady Crawley observed, “You won’t be any the wiser but his name is Evelyn Napier.” Mr. Lynch shared, “Twenty four years ago you married Cora, against my wishes, for her money. Give it away now, what was the point of your peculiar marriage in the first place?

Her er herligheten: http://downtonipsum.com/